kkprapgh110

Välkommen till Kunskapskällar´n

- Göteborgs Stads kompetenscentrum för frågor som rör alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Kunskapskällar’n vänder sig till dig som arbetar hälsofrämjande och drogförebyggande inom exempelvis skola, socialtjänst, fritidsverksamhet och föreningsliv eller med vård och behandling i Göteborg. På webben hittar du bland annat nyheter, aktuell forskning och olika utbildningar.

Under rubriken Det här gör vi i vänstermenyn kan du läsa om Kunskapskällar´ns arbete inom ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak). Läs om vårt förebyggande arbete, exempelvis genom Trestad2, Effekt och Tänk Om och om hur vi arbetar inom området vård och behandling med bland annat Internationell samverkan och Återfallspreventiva samtal. Är du ute efter fördjupning inom området hittar du fakta, forskning och publikationer på sidan för sakområdet ANDT. Du hittar våra kurser i Kalendariet och sidan för Skräddarsydda uppdrag. Prenumerera också gärna på vårt nyhetsbrev.


Nyheter

Enklare för unga i Göteborg att söka hjälp för drogproblem

20 oktober, 2014

Mini-Maria Göteborg lanserar en ny webbplats och satsar på sociala medier. Målet är att göra det enklare för ungdomar som har problem med droger att…


De senaste 20 årens cannabisforskning samlade i en artikel

20 oktober, 2014

In the past 20 years recreational cannabis use has grown tremendously, becoming almost as common as tobacco use among adolescents and young adults, and so…


Narkotika en gigantisk miljöbov

17 oktober, 2014

Vårt Göteborg, Kunskapskällar´n Konferens ger ytterligare argument mot droger.Att droger är skadliga för kropp och själ kan väl inte ha undgått någon, men att de också…


”Sverige borde göra mer i kampen mot tobak”

17 oktober, 2014

DN Nicola Roxons pappa dog i cancer på grund av rökning. Nyligen besökte den tidigare australiska hälsoministern Sverige. ”Från att ha varit ett föregångsland i…


Ny app för ungdomar som vill sluta röka

16 oktober, 2014

UMO Ungdomsmottagningen på nätet, UMO, lanserar en ny app som heter Fimpaaa! Den kommer bland annat att innehålla korta filmklipp (ca 30 sekunder) med unga…


Myndigheter vill stoppa tv-alkoholreklam

16 oktober, 2014

Drugnews Svensk lag ska även gälla tv-reklam som sänds från utlandet. Det anser Konsumentverket som ska vända sig till EU-kommissionen om att få stoppa alkoholreklam…


Snart fler rökfria utomhusmiljöer

16 oktober, 2014

Folkhälsomyndigheten, Drugnews, P4 Uteserveringar, lekplatser, hållplatser och entréer på exempelvis sjukhus bör bli rökfria i framtiden. Det föreslår Folkhälsomyndigheten i en utredning och hänvisar till att…


Minst 100 000 barn till missbrukare

16 oktober, 2014

Drugnews Minst 100 000 barn lever med alkohol- eller narkotikaberoende föräldrar, enligt nya forskningssiffror. Få får stöd, mycket mer kan göras som gör skillnad, konstaterades…


Upprop: inrätta särskild ANDT-utbildning

16 oktober, 2014

Drugnews Utvecklingsledaren Anders Eriksson har startat ett upprop för att säkerställa kompetensen för det drogförebyggande arbetet i landet. Han vill att en särskild ANDT-utbildning inrättas…


Ny rapport: Ungas frågor om alkohol och droger

15 oktober, 2014

CAN ger för andra gången ut en publikation som tar upp både utvalda resultat ur våra drogvaneundersökningar, resultat från en undersökning om ungas medievanor och…