Stöd till social ekonomi

Enheten Stöd till social ekonomi har i uppdrag är att stödja organisationer, stiftelser, kooperativ och sociala företag inom det sociala området och funktionshinderområdet i Göteborg, och att utveckla samarbetet mellan de ideella organisationerna och kommunen. Syftet är att skapa förutsättningar för ett brett utbud av frivilligt socialt arbete där ideella organisationers verksamheter kompletterar eller utgör ett alternativ till kommunens verksamheter.


Konferenser under våren 2014

Sociala problem, exkludering och kontroll
- utmaningar för socialt arbete i vår tid 10 april kl 9.00 - 16.00

Lokal ekonomidagarna 2014
Lokal ekonomi i förorten - 25 april
Anmäl dig här

Mobbning på nätet.- Cyberbullying den 12 maj
Läs mer och anmäl dig här

Forum för det civila samhället
Ett relationsdrama - 4 juni kl 10-17
Läs mer och anmäl dig här

Ny lag från den 18/12 2013 ger stärkt skydd för barn

Lagen innebär att de personer som ska arbeta med barn och ungdomar inom ideella organisationer på begäran av arbetsgivaren visa upp ett begränsat utdrag ur belastningsregistret. Utdraget visar bland annat olika typer av sexualbrott. Utdraget ska uppvisas upp när man erbjuds anställning, uppdrag eller praktik.

Läs mer
33 miljoner i bidrag till Göteborgs funktionshinderföreningar

Föreningarna kompletterar sjukvårdens och kommunens insatser .62 föreningar för personer med funktionsnedsättningar får 33 miljoner att dela på. Pengarna delas ut av social resursnämnd och ska på olika sätt bidra till att förbättra livet för medlemmarna.

Läs mer i Vårt GöteborgFöreningsbidraget till sociala föreningar fördelat inför 2014!
Viktiga komplement till det offentliga i välfärden. Hemlösa, misshandlade, fattiga, mobbade. Det finns tyvärr många utsatta människor i Göteborg, men som tur är även många ideella föreningar som gör sitt bästa för att hjälpa dem. 75 av dem har tilldelats sammanlagt 43 miljoner kronor av social resursnämnd för att kunna fortsätta bedriva sina verksamheter nästa år.

Läs mer i Vårt Göteborg
.Den 4 juni i Stockholm genomförs

Konferensen Forum för det civila samhället 2014
Läs om sociala företag och kooperativ.