Narkotika

Vilka droger är vanligast i Göteborg? Hur ser missbruket av narkotika ut bland unga?


Här hittar du fakta och forskning kring narkotika, sniffning och beroendeframkallande läkemedel. Du hittar även boktips, nya rapporter och dokumentationer.
Drogsituationen i Göteborg

Mycket talar för att cannabis (hasch och marijuana) är den vanligaste typen av narkotika i Göteborg, både när det gäller det experimentell användning och tungt missbruk.

Läs mer


Fakta och forskning

Ta del av drogfakta, litteraturtips, forskning, statistik och rapporter kring narkotika.


Läs merGöteborgs drogvaneundersökning

Ta del av drogvaneundersökningen bland Göteborgselever i nian och tvåan på gymnasiet.


Läs mer