Alkohol

Hur mycket dricker svensken? Hur ser alkoholvanorna bland unga ut i Göteborg? Här hittar du fakta och forskning kring alkoholvanor, riskbruk och missbruk.Göteborgarens alkoholvanor

Hur många människor i Sverige riskerar skador tillföljd av sin alkoholkonsumtion? Här läser du mer om alkoholvanor i Göteborg och Sverige.

Läs mer


Arbete mot langning till unga

Läs om kampanjerna Tänk om, Störa langningen och Göteborgs stads arbete mot langning till unga.


Läs mer


Fakta och forskning

Här hittar du fakta, forskning, statistik och de handlingsplaner som ligger till grund för stadens alkohol -och narkotikaarbete.

Läs mer
Sidan uppdaterad