Tobak


Hur många ungdomar röker eller snusar i Göteborg? Hur vanligt är det att röka vattenpipa? För mer läsning hittar du informationsblad, broschyrer och lästips kring tobaksavvänjning under Fakta och forskning.


Drogvaneundersökningen

Sedan 2004 har Göteborgs Stad genomfört kartläggningar av skolelevers drogvanor.

Läs mer


Fler unga röker vattenpipa

Allt färre röker cigaretter i Sverige, men samtidigt ökar vattenpiperökning, framför allt bland ungdomar.

Läs merFakta och forskning om tobak

Här har vi samlat informationsblad, rapporter, länkar och information som rör tobak och tobaksavvänjning.

Läs mer